Voor wie

Zorg op Maat Kasteelsche Hof biedt begeleiding aan kinderen en volwassenen die moeite hebben om zich staande te houden binnen de samenleving. Dit kan komen door problemen op het gebied van:

  •          informatie- en prikkelverwerking (zoals ASS of NAH),
  •          aandacht, concentratie of impulsbeheersing (zoals ADHD),
  •          weerbaarheid,
  •          communicatieve en sociale vaardigheden,
  •          angst, stress en stemming,
  •          zelfbeeld en zelfvertrouwen,
  •          school of werk,
  •          zelfredzaamheid in praktische vaardigheden.

Zorg op Maat Kasteelsche Hof biedt een combinatie van begeleiding op locatie en thuisbegeleiding. De thuisbegeleiding is bedoeld om de geleerde vaardigheden te leren toepassen in het dagelijks leven. Binnen de thuisbegeleiding wordt samengewerkt met huisgenoten, zoals ouders, broertjes/zusjes of partners. Er wordt aandacht besteed aan voorlichting, uitleg en onderzocht welke rol huisgenoten spelen in het aanleren en vasthouden van gedrag. Naast de thuissituatie kan ook de schoolse- of werksituatie betrokken worden voor de observatie of het aanleren van vaardigheden.