Kinderen

 

 

Komt jouw kind beter tot zijn recht in een prikkelarme omgeving?

Kan jouw kind zijn emoties beter kwijt bij een dier?

Helpt de buitenlucht jouw kind ontladen?

Leert jouw kind beter door te doen?

Is het voor het gezin belangrijk dat het kind ergens anders dan thuis begeleiding krijgt? 

Dan past Zorg op Maat Kasteelsche Hof bij de behoefte van jouw kind.

Spelenderwijs kunnen kinderen werken aan de volgende doelen:

 • Samenwerken
 • Contact maken met anderen
 • Omgaan met overprikkeling
 • Anders leren denken
 • Zelfkennis en het vergroten van zelfvertrouwen
 • Boodschappen doen en koken
 • Keuzes leren maken
 • Herkennen en uiten van emoties
 • Plezier in sport en beweging
 • Grenzen herkennen en aangeven
 • Aangaan en onderhouden van vriendschappen
 • Omgaan met winst en verlies
 • Problemen oplossen
 • Een taak opstarten en afmaken
 • Plannen en organiseren  

Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte wordt individuele begeleiding en begeleiding in kleine groepjes ingezet. In overleg met het kind, ouders (verzorgers) en betrokken instanties wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. De begeleiding wordt geboden in een veilige en gestructureerde omgeving, die vriendelijk en neutraal aanvoelt voor kinderen. De aanwezigheid op deze locatie kan tevens ontlastend werken voor ouders en broertjes en zusjes. Er wordt thuisbegeleiding geboden om de geleerde vaardigheden te kunnen generaliseren naar de thuissituatie. Binnen de thuisbegeleiding wordt samengewerkt met ouders en broertjes/zusjes. Er wordt aandacht besteed aan uitleg over het gedrag en onderzocht welke rol huisgenoten spelen in het aanleren en vasthouden van gedrag. Naast de thuissituatie kan ook de school betrokken worden voor de observatie of het aanleren van vaardigheden.

Thuiszitters

Voor kinderen die (tijdelijk) niet naar school gaan is er begeleiding op doordeweekse dagen.

Deze kinderen hebben hulp nodig om in een ritme te komen en werken aan vaardigheden zodat zij weer kunnen deelnemen aan het onderwijs. De kinderen krijgen inzicht in zichzelf, worden weerbaarder en versterken hun sociale en communicatieve vaardigheden. Door het opdoen van succeservaringen wordt het zelfvertrouwen vergroot. 

Voor kinderen die (nog) niet in een groep tot leren kunnen komen, wordt gestart met individuele begeleiding. 

Na school

Voor kinderen die naar school gaan is er begeleiding op doordeweekse dagen tussen 14.30 en 17.00 uur. Deze begeleiding is gericht op kinderen die:

 • Op zoek zijn naar nieuwe vormen van vrije tijdsbesteding.
 • Ondersteuning nodig hebben bij het aangaan van contacten buiten school. 
 • Spelen en leren willen combineren.
 • Vaardigheden willen leren om zelfstandiger te worden, zoals boodschappen doen en koken.

Voor kinderen die (nog) niet in een groep tot leren kunnen komen, wordt gestart met individuele begeleiding.