Feedback

Citaten van deelnemers (of vertegenwoordigers uit het netwerk) in het tevredenheidsonderzoek - november 2022

 • Er wordt goed gekeken naar de individuele zorgvraag.
 • Begeleidster weet wat mijn kind nodig heeft.
 • De individuele begeleiding, de prachtige locatie.
 • Oprecht goed verdiepen in de situatie en hoe het beste kunnen aansluiten.
 • Mogelijkheid tot maatwerk
  - flexibel in tijden
  - altijd bereid om mee te denken
  - ruimte voor overleg
  - ruimte voor eigen initiatief
 • De locatie en de betrokken medewerkers.
 • Tijd en aandacht die tijdens de stage al in een leerling gestopt wordt. Er is voldoende ruimte om samen te evalueren hoe dingen gaan en er wordt met aandacht gekeken naar de leerling.  Ik was verbaasd over de zorgvuldigheid en de details van het begeleidingsplan. 
 • Kleinschaligheid en persoonsgericht.
 • Maatwerk, expertise op langdurige begeleiding, Prikkelarme omgeving, ASS kennis.

Wat kan er beter?

Wij zijn heel blij met bovenstaande complimenten, maar wanneer een deelnemer niet tevreden is dan horen wij het uiteraard ook graag. Wij gaan dan in gesprek over wat er beter kan. We onderzoeken samen hoe we ervoor kunnen zorgen dat het beter gaat. Je kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 0610090749 of een e-mail versturen naar info@kasteelschehof.nl.

 

Klacht

Als het niet lukt om samen tot een passende oplossing te komen, dan kan er een klacht bij een externe klachtencommissie worden gelegd. Zorg op Maat heeft zich aangesloten bij de externe klachtencommissie van 'Klachtenportaal Zorg'.