Laatste nieuws

Bedankt Irene!

Op 30 april heeft Irene haar laatste werkdag op de Kasteelsche Hof gewerkt. Nadat ze verhuisd is naar de achterhoek, is het werken op de Kasteelsche Hof helaas niet meer haalbaar voor haar.

We gaan Irene allemaal heel erg missen en zijn haar dankbaar voor de fijne tijd! 

Even voorstellen! 

Ik ben Sanne Flipse, een 22-jarige student aan de opleiding Pedagogiek op de HAN.

Met mijn MBO-diploma in paardenhouderij en mijn ORUN-lesbevoegdheid op zak, heb ik de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de paardensport en op diverse paardenbedrijven. Ik kan ontzettend genieten van de combinatie van paarden en kinderen. Ik kijk ernaar uit om mijn pedagogische kennis, enthousiasme en gevoel voor paarden te gaan combineren op de Kasteelsche Hof! 

Sanne start vanaf mei 2024 met het geven van paardrijlessen en loopt vanaf augustus stage vanuit haar opleiding Pedagogiek. 

Welkom Merel!

Merel is pedagoog en leerkracht basisonderwijs en is in februari 2024 gestart bij Zorg op Maat Kasteelsche Hof. Merel werkt op maandag en dinsdag op de Kasteelsche Hof en blijft de andere dagen als leerkracht werken op een basisschool in Wijchen.  Op de Kasteelsche Hof zal Merel een combinatie van functies uitoefenen. Ze zal zowel de pedagogische begeleiding op zich nemen als ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van aanbod voor kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen. 

 

 

Welkom Raaf!

Raaf is tweedejaarsstudente Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is februari 2024 gestart met de opleiding Paraveterinair Dierenartsassistent aan Training Centre Barneveld. Hiervoor komt zij in de periode februari tot en met augustus 2024 stage lopen op de Kasteelsche Hof. Ze zal zich bezighouden met de verzorging van de dieren. Raaf is aanwezig op woensdag en zaterdag (om de week). 

Even kennismaken

Hoi allemaal!

Wij zijn Stacha en Amal. Wij zijn Social Work studenten van de HAN, in Nijmegen. Jullie kunnen ons de komende tijd vaker tegenkomen op de Kasteelsche Hof, omdat wij hier ons afstudeeronderzoek uitvoeren. Wij zullen onderzoeken of er een alternatief voor onderwijs mogelijk is op de Kasteelsche Hof. Wij zitten momenteel in het vierde en ook het laatst leerjaar van de opleiding, met als profiel jeugd. Wij kijken er naar uit om jullie te leren kennen!

Tot snel!

Groetjes Stacha en Amal

Aanbod voor thuiszitters

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er steeds meer kinderen (tijdelijk) niet naar school gaan. Zij zijn uitgevallen binnen het onderwijs doordat ze overvraagd werden. Op de Kasteelsche Hof vinden zij een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Zodra ze zich vertrouwd voelen en hersteld zijn van de overprikkeling, wordt gewerkt aan vaardigheden om de belastbaarheid te vergroten. Er worden diverse middelen ingezet om te werken aan zelfinzicht en vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid. De kinderen krijgen een combinatie van individuele begeleiding en begeleiding in een kleine groep.

 

Wij hebben ervaren dat deze manier van werken goed aansluit bij deze groep kinderen en jongeren en willen hen graag de kans geven om zich ook op cognitief vlak te ontwikkelen. Dit maakt dat wij op zoek zijn naar een pedagoog met een didactische achtergrond, die een didactisch programma kan ontwikkelen en uitvoeren. Hierbij staat bewegen en spelenderwijs leren centraal. 

 

Naast het toevoegen van personeel dat ons team kan versterken, willen wij graag ouders van kinderen die niet naar school gaan uitnodigen om ons van input te voorzien. We starten met een ouderavond op maandag 18 september van 19.30 tot 21.00 uur.  Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar femke@kasteelschehof.nl. 

 

Dagbesteding: nog enkele plekken vrij! 

Vanaf het nieuwe schooljaar hebben wij nog enkele plekken beschikbaar voor dagbesteding. Tijdens een dag op de Kasteelsche Hof voer je in een klein groepje met behulp van de begeleiding taken uit rondom de verzorging van de paarden. Daarnaast wordt er gewandeld en worden samen spelletjes gedaan. Op die manier is er een combinatie van taken die zorgen voor een zinvolle dagbesteding en activiteiten die zorgen voor sociaal contact, plezier en ontspanning.  

Heb je interesse? Kom vrijblijvend kijken of de Kasteelsche Hof bij jou past. Je kunt een afspraak maken door te bellen naar 0635319576 of stuur een mailtje naar femke@kasteelschehof.nl. 

Op 1 juni 2023 is door Certificatie in de zorg de jaarlijkse kwaliteitsmeting gedaan. Hierna is het ISO certificaat voor het komende jaar opnieuw verlengd. 

De auditor heeft mooie complimenten uitgesproken:

  •  Er staat een stabiel team dat goed op elkaar is ingespeeld.  Medewerkers voelen zich medeverantwoordelijk voor het realiseren van de missie en voelen de ruimte om hun kwaliteiten en uniciteit daarvoor in te zetten. Iedere medewerker is betrokken en heeft hart voor wat ze doet. Zaken zijn bespreekbaar en de lijnen zijn kort.
  • Er wordt gevolgd wat een deelnemer nodig heeft en daar wordt op geanticipeerd.
  • Het afgelopen jaar zijn paard en zorg meer gebundeld en worden beide krachten meer gebundeld.
  • In de afgelopen jaren heeft Kasteelsche Hof gebouwd aan een goed werkend en passend kwaliteitsmanagementsysteem. Ieder jaar vindt een reflectie plaats op de verschillende onderdelen.
  • Van één van de ouders die gesproken is tijdens de audit, kregen we het allerbelangrijkste compliment: “Mijn kind kan zijn wie ze is”. 

De belangrijkste tip die we gekregen hebben tijdens de audit is het delen van onze successen. Vandaar dit stukje! 

Irene is geslaagd voor de Orun instructeursopleiding! 

Het afgelopen jaar heeft Irene de Orun instructeursopleiding gevolgd. Ze is geslaagd! Dit betekent dat zij (net als Sanne) paardrijlessen mag geven. Irene geeft zowel reguliere paardrijlessen als de paardrijlessen aan kinderen en volwassenen met een zorgvraag. 

Laura en Juno staan samen in het tijdschrift 'VRIENDIN'

 

Het paard als middel

Eind 2021 heeft Marjolijn de vaktraining 'Interventie met het paard' succesvol afgerond. Marjolijn kan het paard nu als middel inzetten om kinderen en jeugdigen te laten oefenen met vaardigheden zoals: grenzen aangeven, leiding nemen en op zichzelf vertrouwen. Meer informatie over deze training vind je op de website van Dn Hoef 

Tevredenheidsonderzoek

In juni 2021 is het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de deelnemers (of vertegenwoordigers uit het netwerk). De algemene tevredenheidsscores lagen tussen de 7 en 10, met een gemiddelde van 8,4. 

We zijn dankbaar voor de ingevulde enquêtes en mooie woorden die geschreven zijn over onze organisatie. Onder 'feedback' hebben we citaten weergegeven. 

Kas

Na 13 jaar trouwe dienst is Kas op 21 januari 2021 ingeslapen.

We gaan hem heel erg missen!

Interventies met het paard

 

Op 19-12-2019 heeft Sanne haar diploma behaald voor de vaktraining "interventie met het paard”. Met deze opleiding kan Sanne kinderen en jongeren gaan begeleiden met behulp van het paard om nieuwe vaardigheden op verschillende leefgebieden aan te leren en te versterken. Door het paard in te zetten tijdens de begeleiding is het kind bezig met ‘leren door te doen’, ook wel ervaringsleren genoemd. Doordat het kind in beweging is worden alle zintuigen geactiveerd.

 

Daarnaast zijn paarden van nature kuddedieren. Ze moeten goed samenwerken om te kunnen overleven. Ze zijn dan ook meesters in de non-verbale communicatie. Zelfs de kleinste verandering in het lichaam (denk daarbij aan ademhaling, spierspanning, kloppen van het hart, et cetera) worden door paarden herkend en ze reageren hierop. Dit wordt ook wel spiegelend gedrag genoemd. Deze zuivere feedback is helpend om meer bewust te worden van de effecten van gedachten, gevoelens en gedrag. Omdat paarden direct reageren op wat ze op dat moment ervaren, is het voor het kind heel duidelijk waar ze tegen aan lopen en wat ze kunnen ontwikkelen. Deze manier van leren wordt door kinderen vaak als prettig ervaren, omdat het laagdrempelig is. Met het paard worden situaties geoefend die in het dagelijks leven voorkomen. De transfer naar de thuissituatie staat centraal. Aan het einde van een sessie wordt er een huiswerkopdracht meegegeven, waarin het kind het geleerde in de thuissituatie kan gaan oefenen.