Laatste nieuws

Irene is geslaagd voor de Orun instructeursopleiding! 

Het afgelopen jaar heeft Irene de Orun instructeursopleiding gevolgd. Ze is geslaagd! Dit betekent dat zij (net als Sanne) paardrijlessen mag geven. Irene geeft zowel reguliere paardrijlessen als de paardrijlessen aan kinderen en volwassenen met een zorgvraag. 

Kyra is gestart met haar stage bij Zorg op Maat Kasteelsche Hof

Kyra loopt op dit schooljaar (2022-2023) stage bij ons en zal aanwezig zijn op de maandag, dinsdag en woensdag. Ze volgt op dit moment twee studies, namelijk Social Work en een studie tot holistisch therapeut. Kyra heeft al veel stage- en werkervaring opgedaan met verschillende doelgroepen en binnen verschillende settingen (begeleiding thuis, op school en op de woongroep).

 

Kyra: “Ik vind het belangrijk dat alle deelnemers een plek hebben om zich fijn, veilig en zelfverzekerd te kunnen voelen. Om vanuit hier te leren of om soms gewoon even te genieten van de rust en ontspannenheid. Dit is wat iedereen verdient”. 

Laura en Juno staan samen in het tijdschrift 'VRIENDIN'

 

Welkom Irene 

Zorg op Maat Kasteelsche Hof heeft een nieuwe medewerker!

Irene zal vanaf half februari op de locatie aanwezig zijn. De maanden februari en maart combineert zij het werken op de Kasteelsche Hof nog met haar huidige baan op de Winckelsteegh bij Pluryn. Vanaf april werkt ze volledig op de Kasteelsche Hof.

Irene is pedagoog en volgt de Orun instructeursopleiding, zodat zij net als Sanne de aangepaste paardrijlessen mag gaan geven. 

 

Het paard als middel

Eind 2021 heeft Marjolijn de vaktraining 'Interventie met het paard' succesvol afgerond. Marjolijn kan het paard nu als middel inzetten om kinderen en jeugdigen te laten oefenen met vaardigheden zoals: grenzen aangeven, leiding nemen en op zichzelf vertrouwen. Meer informatie over deze training vind je op de website van Dn Hoef 

Tevredenheidsonderzoek

In juni 2021 is het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de deelnemers (of vertegenwoordigers uit het netwerk). De algemene tevredenheidsscores lagen tussen de 7 en 10, met een gemiddelde van 8,4. 

We zijn dankbaar voor de ingevulde enquêtes en mooie woorden die geschreven zijn over onze organisatie. Onder 'feedback' hebben we citaten weergegeven. 

Kas

Na 13 jaar trouwe dienst is Kas op 21 januari 2021 ingeslapen.

We gaan hem heel erg missen!

 

Groepsbegeleiding op de Kasteelsche Hof (dagbesteding)

 

Zorg op Maat Kasteelsche Hof biedt dagbesteding op maandag, woensdag en vrijdag. Deelnemers van de dagbesteding zijn tussen de 18 en 26 jaar. Ze zijn uitgevallen binnen het onderwijs of stromen uit vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (bijvoorbeeld Talita Koemi, Werkenrode, de Marwindt, Kristallis).

 

 

 

Op de Kasteelsche Hof werken zij aan hun sociale en communicatieve vaardigheden, door samen taken uit te voeren op het prachtige terrein van de stalhouderij. Naast het werken met de paarden, het onderhouden van het terrein en het werken in de moestuin, worden gezellige activiteiten ondernomen, op en rondom de locatie. Op die manier voelt elke werkdag als een nuttige én fijne dag. Deelnemers doen succeservaringen op en leren van elkaar.

 

Eigenschappen van onze deelnemers:

  • Graag buiten en in beweging willen zijn.
  • Graag bezig zijn in de verzorging van paarden en hun omgeving.
  • Fijn vinden om in een kleine groep te functioneren (ongeveer 4 tot 6 deelnemers).
  • Gemotiveerd zijn om te werken en begeleiding te ontvangen.

Wanneer een deelnemer nog niet in staat is om in groepsverband te functioneren, dan is het mogelijk om naast de groep individuele begeleiding te ontvangen. Op die manier kan de deelnemer op eigen tempo aan leren sluiten bij de groep. Op dinsdag en donderdag zijn er momenten voor individuele begeleiding, voor deelnemers die behoefte hebben aan meer rust en minder prikkels. Op zaterdag wordt dagbesteding

geboden voor kinderen en jeugdigen die behoefte hebben aan een vrijetijdsbesteding en ter ontlasting van ouders.

 

Nieuwsgierig geworden?

Kom vrijblijvend kennis maken en krijg een rondleiding op de Kasteelsche Hof. Dit kan door telefonisch een afspraak te maken (024-6631272) of een mailtje sturen naar info@kasteelschehof.nl.

 

Interventies met het paard

 

Op 19-12-2019 heeft Sanne haar diploma behaald voor de vaktraining "interventie met het paard”. Met deze opleiding kan Sanne kinderen en jongeren gaan begeleiden met behulp van het paard om nieuwe vaardigheden op verschillende leefgebieden aan te leren en te versterken. Door het paard in te zetten tijdens de begeleiding is het kind bezig met ‘leren door te doen’, ook wel ervaringsleren genoemd. Doordat het kind in beweging is worden alle zintuigen geactiveerd.

 

Daarnaast zijn paarden van nature kuddedieren. Ze moeten goed samenwerken om te kunnen overleven. Ze zijn dan ook meesters in de non-verbale communicatie. Zelfs de kleinste verandering in het lichaam (denk daarbij aan ademhaling, spierspanning, kloppen van het hart, et cetera) worden door paarden herkend en ze reageren hierop. Dit wordt ook wel spiegelend gedrag genoemd. Deze zuivere feedback is helpend om meer bewust te worden van de effecten van gedachten, gevoelens en gedrag. Omdat paarden direct reageren op wat ze op dat moment ervaren, is het voor het kind heel duidelijk waar ze tegen aan lopen en wat ze kunnen ontwikkelen. Deze manier van leren wordt door kinderen vaak als prettig ervaren, omdat het laagdrempelig is. Met het paard worden situaties geoefend die in het dagelijks leven voorkomen. De transfer naar de thuissituatie staat centraal. Aan het einde van een sessie wordt er een huiswerkopdracht meegegeven, waarin het kind het geleerde in de thuissituatie kan gaan oefenen.