Indicatie

Om begeleiding te kunnen ontvangen is een passende zorgindicatie nodig.

 

Sociale wijkteams/ buurtteams zijn in de meeste gemeenten het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijken de wijkteams wat inwoners zelf kunnen en waar hulp nodig is. Als professionele hulp nodig is zal de gemeente hiervoor een indicatie afgeven. Om de begeleidingsbehoefte te beoordelen vind er een 'keukentafelgesprek' plaats. 

Voor kinderen onder de 18 geldt dat naast het wijkteam ook de huisarts een indicatieverzoek kan afgeven. 

Gemeente

WMO en Jeugdwet

Vanuit de gemeente is één van onderstaande indicaties nodig:

  • Reguliere begeleiding
  • Specialistische begeleiding
  • Reguliere begeleiding in een groep 
  • Specialistische begeleiding in een groep
  • Dagbesteding

Zorg op Maat Kasteelsche Hof is onderaannemer van Pluryn. 


Zorgkantoor

Wlz (GGZ)

Naast de gemeente zijn er zorgkantoren betrokken bij de financiering van  begeleiding. Het gaat dan om een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Deelnemers die een Wlz-indicatie hebben kunnen samen met Zorg op Maat Kasteelsche Hof onderzoeken welke begeleiding mogelijk is volgens het profiel en budget. 


PGB of ZIN?

Informatie over het verschil tussen PGB en ZIN vind je  hier   


PGB en ZIN

De begeleiding kan gefinancierd worden vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) of via Zorg In Natura (ZIN). Er wordt samengewerkt met Pluryn. 

 


Eigen bijdrage?

Het kan zijn dat de overheid een eigen bijdrage vraagt voor de financiering van de zorg. Dit is afhankelijk van de situatie. Meer informatie vind je hier.