Onderwijs op Maat

Voor kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen gaan wordt Onderwijs op Maat geboden. Na het uitvallen op school krijgt het kind eerst de tijd om deze vervelende ervaring te verwerken. Er wordt gewerkt aan vaardigheden op het gebied van zelfvertrouwen en zelfbeeld. Langzaamaan wordt de belastbaarheid opgebouwd en wordt gewerkt aan vaardigheden die noodzakelijk zijn om de schoolse taken weer op te kunnen pakken. Pas als het kind eraan toe is, wordt gestart met het uitvoeren van schoolse taken, op een manier waarop dit aansluit bij het kind. 

 

Naast ervaren beroepskrachten in de pedagogiek en psychologie heeft de Kasteelsche Hof ook een leerkracht in dienst. Merel kan het kind didactisch ondersteunen bij het oppakken van schoolwerk. 

Buiten leren

Op de Kasteelsche Hof zijn we zoveel mogelijk buiten en in beweging. Voor veel kinderen is deze manier van leren prettiger dan binnen en aan tafel. 

Samen en alleen

De meeste kinderen starten met individuele begeleiding op de Kasteelsche Hof. Uiteindelijk is het doel om weer in een groep te kunnen functioneren. Veel kinderen merken dat het prettig is om samen te zijn met kinderen die in dezelfde situatie zitten. Een combinatie met individuele begeleiding blijft mogelijk. 

Leren met het paard

Het paard wordt op verschillende manieren ingezet in de begeleiding. Voor veel kinderen is het fijner om tegen het paard te praten, in plaats van met mensen. Ook voor het oefenen van vaardigheden op het gebied van weerbaarheid en zelfvertrouwen zetten we graag het paard in. Daarnaast draagt het zorgen voor de dieren bij aan  zingeving. De kinderen ervaren dat ze mee doen en weer ergens bij horen. 

Spelenderwijs leren

Op de Kasteelsche Hof worden verschillende spellen en methoden gebruikt om te leren. De interesse van het kind kan bepalen welk middel ingezet wordt. 

Op KH en op school

Zodra alle benodigde stappen zijn gezet en het kind er klaar voor is, kan de begeleiding ondersteunen bij het terugkeren in de schoolse setting. Er wordt intensief samengewerkt met de school en gezamelijk een plan gemaakt om dit vorm te geven. Dit kan betekenen dat de begeleider nabijheid biedt tijdens de lessen, tot het vertrouwen er is om dit weer zelf te kunnen.